ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

              สำหรับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมนั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้องรู้ขั้นตอนต่างๆ  เพราะว่าจะได้ดำเนินตามแบบแผนที่ได้วางไว้อย่างถูกต้อง  สำหรับการเขียนโปรแกรมนั้นอาจจะต้องเข้าใจในขั้นตอนการเขียน  เพื่อที่จะนำไปสู่การเขียนที่สมบูรณ์และมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด  และการเขียนโปแกรมที่ดีควรทำคู่มือในการใช้งานทุกครั้งเพื่อที่จะทำให้คนที่นำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง  โดยจะต้องมีขั้นการเขียนโปแกรมดังนี้

formgoo3


 1. การวิเคราะห์  การวิเคราะห์สามารถที่จะวิเคราะห์ระบบงานหรือว่าโจทย์ในการเขียน  เราต้องทราบว่าเรากำลังจะเขียนโปแกรมไปเพื่ออะไรแล้วเขียนไปทำไม  จึงจะสามารถนำไปใช้  อย่างเช่นการเขียนโปแกรมบัญชีเราต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าสามารถที่จะนำไปใช้ในระบบงานส่วนไหนเพื่อให้ประมวลผลออกมาอย่างไรให้ถูกต้อง  การวิเคราะห์ในการออกแบบนั้นหากเราทำขั้นตอนนี้ผิดพลาดไปจะทำให้การทำงานของโปแกรมไม่ถูกกับวัตถุประสงค์แล้วจะทำให้ขั้นตอนอื่นๆ  ต่อไปนั้นผิดพลาดไปด้วยดังนั้นเราควรที่จะวิเคราะห์การเริ่มต้นและการเขียนให้ถูกต้อง
 2. การออกแบบโปรแกรม  เมื่อเราได้รับทราบปัญหาแล้วเราจึงทำการออกแบบโปแกรมให้สามารถทำงานได้ตามที่รูปแบบของปัญหาที่ได้วิเคราะห์มานำมาวางแผนและออกแบบให้เป็นไปตามขั้นตอนโดยปกติแล้วใช้อัลกอริทึมในการออกแบบโปรแกรมตามความต้องการ  มีการประมวลผลออกเป็นส่วนหลักใหญ่และถึงมากำหนดงานในส่วนย่อยออกแบบการควบคุมและการประสานกับผู้ใช้โปแกรม  การตรวจสอบตัวแปรต่างของโปแกรม
 3.การเขียนโปรแกรม  เมื่อเราได้ทำการสร้างอัลกอริทึมของโปแกรมขึ้นมา  แล้วเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าถูกต้อง  ต่อไปก็มาเขียนโปแกรมตามที่เราได้เรียนรู้หรือว่าตามที่ภาษาที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน  หลังจากนั้นเราก็เริ่มเขียนไปตามที่ได้ออกแบบไว้
 4.การทดสอบโปรแกรม  หลังจากที่เราเขียนไปนั้นย่อมเกิดข้อผิดพลาดไม่มากก็น้อยดังนั้นเราต้องคอมไฟเลอร์เพื่อทำการแปลภาษาที่เราได้เขียนมา  หากมีข้อผิดพรากเราก็แก้ไขให้ถูกต้อง  นอกจากนั้นหากมีการคอมไพเลอร์ไปแล้วแต่ไม่พบข้อผิดพลาดแต่โปแกรมก็ผิดพลาดได้อย่างเช่นการเขียนคำสั่งที่ผิดเพลาด  ซึ่งจะทำให้โปรแกรมเราไม่ทำงานได้  บางอย่างอาจจะมีตัวแปลที่ผิดพลาด  อย่างเช่นตัวแปล  ชุดคำสั่ง  หรือว่าใช้สูตรการเขียนผิด  เพราะว่าเหล่านี้ตัวแปลภาษาไม่สามารถที่จะตรวจสอบดังนั้นเราต้องทำการให้โปแกรมทำงานเสียก่อนจึงทำการทดสอบ
5.จัดทำคู่มือ  คู่มือประกอบการใช้งานมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานโปแกรมเพราะว่าจะเป็นการอำนวยความให้กับผู้ใช้งานของโปแกรม  การจัดทำควรจัดทำตั้งแต่การติดตั้งการใช้งานและการแก้ปัญหาหากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการใช้งาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*