ข้อมูลและสารสนเทศคืออะไร (Data and Information)

SAM_2141

              เมื่อเราทราบว่าคอมพิวเตอร์นั้นคืออะไรแล้ว  แล้วมาเรียนรู้สิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์บ้าง  นั้นคือนั้นก็คือข้อมูลและสารสนเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้อกับการประมวลผลของคอมพิวเตอร์
ข้อมูลคือ ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผลจากคอมพิวเตอร์  เป็นวัตถุดิบที่ได้รับการบันทึกข้อมูล  ด้วยการ พิมพ์  การอัดบันทึก  การพูด  ในรูปแบบต่างๆ ข้อมูลที่จะได้อย่างเช่นรูปภาพ  ตัวหนังสือ เสียง  อย่างเช่นการพิมพ์ข้อมูลส่วนตัว  การบันทึกวีดีโองานแต่ง เป็นต้น ข้อมูลนอกจากการได้บันทึกแล้วยังได้จากการถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งอื่นๆอีกด้วย  ข้อมูลที่ได้นี้ถือข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้รับการประมวลผล  เมื่อได้รับการประมวลผลแล้วจะกลายเป็นสารสนเทศ
สารสนเทศคือ  ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลให้สามารถที่จะนำไปใช้งานได้และเป็นประโยชน์หรือรายงานผลออกมา  เพื่อนำข้อมูลเข้าสูการายงานที่เป็นผล  อย่างเช่นการรายงานออกมาในรูปแบบของเอกสาร  ในรูปแบบของตารางรายงาน  สามารถที่จะอธิบายได้เป็นรูปร่างร่างอย่างเหมาะสม  จึงเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับระบบสารสนเทศ  หากในทางธุรกิจ  การที่เร้าปอนข้อมูลทางการเงินเข้าไปก็จะออมาในรูปแบบรายงานงบต่างๆที่ทางนักบัญชีหรือว่า  การเงินได้ป้อนข้อมูลเข้าไปนั้น
ซึ่งนั้นหมายถึงว่า  ข้อมูลสารสนเทศนั้นมีความเกี่ยวข้อกับคอมพิวเตอร์ด้วย  เพราะว่าคอมพิวเตอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลดิบออกมาเป็นสารสนเทศในการใช้งานได้อย่างตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*