ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology)

file000453793306

             เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology) หรือว่า IT  เป็นคำที่ประกอบไปด้วย 2 คำ  คำว่า  “เทคโนโลยี”  และ “สารสนเทศ”  ดังนั้นหากจะหาความหมายต้องรู้จักทั้งสองคำนี้ก่อน
เทคโนโลยี 
(Technology)  คือการนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อพัฒนาและทำให้เกิดประโยชน์กับด้านต่างๆ  อย่างเช่นทางด้านการสื่อสาร  ทางด้านยานยนต์ การทำงานดำเนินงาน  รวมไปถึงด้านเกี่ยวกับเกษตรที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีการเกษตรนั้นเอง  การที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์จะเป็นการเพิ่มความสะดวกเพิ่มอัตราการผลิตได้
สารสนเทศ 
(Information)  ก็คือการนำเอาข้อมูลดิบที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ  เพื่อทำการประมวลผลจัดเรียง  คำนวณ  หาผลสรุป  จัดการและข้อมูลเหล่านั้นจึงออกมาเป็นสารสนเทศ  เพื่อนำเสนอรายงานและนำมาใช้ประโยชน์ได้ในด้านต่างๆ  ในชีวิตประจำวันต่างๆ  เพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์
จะเห็นได้ว่ามีสองคำและสองความหมายหากเรานำมารวมกันแล้วจะได้ความหมาย  การทำเอาเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆมาใช้ในการ  ประมวลผล  จัดการ  เพื่อนำไปรายงานเผยแพร่  ซึ่งข้อมูลทีได้นั้นจะเป็นข้อมูลที่ได้รับการจัดระเบียบแบบแผนเรียบร้อยแล้วมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ  เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสำคัญมากในโลกปัจจุบันและสามารถที่จะทำไปใช้ได้แทบทุกด้านเลยก็ว่าได้  และเราสามารถที่จะนำเอาไปพัฒนาหรือว่าคิดค้นได้  ซึ่งในปัจจุบันนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องมากกับด้านคอมพิวเตอร์  ด้านการสท่อสารเป็นอย่างมาก
ด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดในขณะนี้จนไม่สามารถที่จะแยกออกมาได้  เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์สามารถที่จะนำไปพัฒนาด้าน  ซอฟ์แวร์  ฮาร์ดแวร์  ระบบต่างๆ  เมื่อให้ได้การประมวลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเป็นสำคัญ  หลายหน่วยงานจึงต้องใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในด้านต่างๆ  รวมไปถึงทางด้านการสื่อสาร  โดยเพราะการสื่อสารทางด้านอินเตอร์เน็ตที่มีความก้าวหน้าและเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จึงสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายและรวดเร็วมากขึ้น  ดังนั้นเราจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะติดต่อรับรู้ข้อมูลได้
การที่จะทำเทคโนโลยีสารมาใช้ประโยชน์นั้นสามารถที่จะทำได้จึงเห็นได้ว่ามีความสำคัญและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก  ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูล  การเรียนรู้ต่างๆ  การสื่อสารแบบไม่จำกัดขอบเขต  เพื่อนำมาลดต้นทุน  นำมาใช้งานความบันเทิง  การอยู่การกิน  ด้านธุรกิจ 
และอื่นๆอีกมากมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*