ประเภทของคอมพิวเตอร์

             โดยทั่วไปนั้นการแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์  ใช้วิธีการแบ่งโดยลักษณะการใช้งานว่าใช้งานกับแบบไหนอย่างเช่นการใช้งานเพื่องานทั่วไป  การใช้งานเป็น Server  หรือว่าอื่นๆ  ขนาด  จำแนกด้วยขนาดของคอมพิวเตอร์  เช่นมินิคอมพิวเตอร์หรือเมนเหรมคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ และอื่นๆถึงขอบเขตการใช้งานด้วย  ซึ่งการแบ่งประเภทคอมพิวเตอร์นั้นแบ่งได้เป็น 5 ประเภทดังนี้
 1. ไมโครคอมพิวเตอร์ 
(Microcomputer)  ป็นคอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนมากเนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทั่วไปนั้นเองเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กมากที่สุด  ให้งานพื้นฐานต่างๆ  ซึ่งรวมไปถึงคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค  แท็บเล็ต เริ่มแรกนั้นในปี 1975 ได้นำมาใช้ในด้านธุรกิจ  วิทยาศาสตร์  พิมพ์งานทั่วไป  จากนั้นทาง IBM ไดผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้นในปี  1981 เป็นคอมพิวเตอร์ 16 บิต  ด้วยเนื่องจากมีขนาดเล็กจึงสามารถที่จะใช้งานง่ายสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายต่างๆ  โดยปกติแล้วจะมีขนาดเล็กใช้ตัวประมวลผลตัวเดียวในการทำงาน  มีราคาถูก  ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นด้านการใช้งานทั่วไปประกอบอยู่  แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาไปมากจึงมีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วยสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  นอกจากนั้นยังมีการใช้ระบบปฏิบัติที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้งานนั้นเอง
2. เวิร์กสเตชั่น 
(Workstations) เป็นคอมพิวเตอร์ที่หลายคนคิดว่าไม่ได้แตกต่างไปจากไมโครคอมพิวเตอร์เท่าใดนักเนื่องจากมีความสามารถใกล้เคียงในปัจจุบันแต่ว่ามีหน้าที่ใช้งานเฉพาะด้าน  หรือที่เรียกอีกอย่างว่า  สถานีวิศวกรรม  เป็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างมินิคอมพิวเตอร์และไมโครคอมพิวเตอร์  โดยทั่วไปใช้งานในด้านวิทยาศาสตร์  การธนาคาร  วิศวกรรม  ด้านการออกแบบกราฟฟิกขั้นสูง  หรืองานที่ต้องใช้การคำนวณสูงอย่างรวดเร็ว  มีความสามารถที่มากกว่าไมโครคอมพิวเตอร์  สามารถที่จะทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงและเพิ่มความสามารถในด้านต่างๆมากกว่าเดิมได้  โดยทั่วไปนั้นได้ลดความนิยมลงไปแต่ก็ยังมีการใช้งานอยู่บ้างเนื่องจากไมโครคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั้นมีความสามารถที่สูงมากกว่าเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการทำงานต่างๆได้มากกว่าเดิม  สำหรับระบบปฏิบัติการที่ใช้งานส่วนมากจะเป็นมัลติยูเซอร์คือสามารถที่จะใช้งานได้หลายๆคนอย่าเช่น Linux เป็นต้น
 3. มินิคอมพิวเตอร์ 
(Minicomputer)  เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดกลาง  มีความสามารถสูงกว่าไมโครพิวเตอร์และมีขนาดที่ใหญ่กว่าด้วยมีราคาที่แพงกว่า  เริ่มใช้ในตั่งแต่ปี ค.ศ. 1960 เป็นต้นมาเป็นการพัฒนาจากยุคที่3 ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องรวมกันทำงาน  ซึ่งทำให้ใช้พลังงานสูงมีการใช้พื้นที่มากหากเครื่องใดเสียแล้วก็อาจจะหยุดทำงานได้จึงได้ทำการรวมไว้ในเครื่องเดียวกันโดยไม่ต้องเชื่อมต่อหลายๆเครื่อง  งานที่ใช้ได้แก่งานด้านทางธุรกิจ  โรงพยาบาล  ด้วยการอุตสาหกรรม หรือว่าโทรคมนาคมต่างๆ  ที่ต้องการประสิทธิภาพในการใช้งานสูง  ซึ่งบริษัทใหญ่ๆที่ผลิตคอมพิวเตอร์ได้ไม่กี่แห่งเท่านั้น
สำหรับอุปกรณ์ที่มีความสามารถสูงนั้นสามารถที่จะใช้งาน 
CPU ได้หลายๆ ตัวพร้อมกัน  มีหน่วยความจำหลังและสำรองที่จุสูงมาก  เชื่อมต่อการทำงานได้หลายๆ คนพร้อมกัน  นอกจากนั้นยังมีโปแกรมที่ถูกออกแบบมาใช้งานเฉพาะด้านเท่านั้น  รวมไปถึงโปแกรม CAD CAM ที่ถูกใช้งานในด้านอุตสาหกรรมเท่านั้น  หรือที่ถูกแบบใช้งานเฉพาะด้านต่างๆ

mainframe


 4. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
(Mainframe  Computer)  เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงมากสามารถที่จะเชื่อมต่อเทอร์มินัลได้หลายตัวพร้อมกัน  รับคำสั่งได้มากกว่า  เทอร์มินัลที่ว่านี้อาจจะใช้เพียงคีย์บอร์ดและหน้าจอเท่านั้นไม่ใช้ตัวประมวลผลอื่นๆ  มีความเร็วสูงกว่า 3 ประเภทแรกมากสามารถที่จะรองรับการทำงานได้หลายเทอร์มินัลเป็นพันตัวเลยก็ว่าได้  มีทั้งขนาดของการจุข้อมูลที่มากมาย  สามารถที่จะใช้งานด้านการทหาร  โรงงานอุตสาหกรรม  ธนาคาร  ระบบการบิน  นอกจากนั้นยังใช้โปแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น  จึงมีความสามารถเฉพาะด้านมากขึ้น

supercomputer


  5. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 
(Supercomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากและมีความสามารถสูงที่สุด  สารถที่จะประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและปริมาณที่มากได้หนึ่งล้านคำสั่งต่อวินาทีเลยทีเดียวสามารถใช้งานและเชื่อมต่อกับ CPU  ได้มากกว่า 100 ตัว  สำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้ใช้งานได้ทางด้านอวกาศ NASA ในด้านการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์  การพยากรณ์อากาศ  การทหาร ทางด้านการแพทย์  เนื่องจากมีราคาที่สูงมากจึงมีการใช้งานในด้านต่างๆที่มีความจำเป็นเท่านั้น  มีการใช้งานในหน่วยงานของรัฐหรือวาองค์กรต่างๆ

 

                นอกจากนั้นแล้วยังมีการแบ่งประเภทไปตามลักษณะต่างๆของคอมพิวเตอร์  อย่างเช่น
ตามวัตถุประสงค์
– ใช้ตามวัตถุประสงค์ทั่วไป  คือใช้ในด้านทั่วไอย่างเช่น  การดูหนังฟังเพลง  การพิมพ์งานหรือว่าใช้ในการเขียนโปแกรมงานด้านกราฟฟิก ใช้งานตามบ้านหรือว่าสำนักงาน เช่นไมโครคอมพิวเตอร์
– เพื่อเฉพาะ  อย่างเช่นในการดารแพทย์หรือว่าการทหาร  ธุรกิจ  อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความเจาะจงเท่านั้น  อาจจะต้องใช้งานที่มีความสามารถสูงอย่างเช่น  มินิคอมพิวเตอร์ขึ้นไป
แบ่งตามลักษณะของตัวเครื่อง  อย่างเช่นแท็บแล็บ  โน๊คบุ๊ต  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เป็นต้น

ที่มารูป : komecomputers.com และ wikipedia.org

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*