Monthly Archives | ธันวาคม 2014

วิธีการสมัคร taobao ภาษาไทยและใช้เบอร์ไทย

สำหรับการสมัคร Taobao นั้น ได้แนะนำการมัครไปแล้วสำหรับในเว็บบี้แต่ตอนนี้จะแ […]

การสำรองข้อมูลที่ดี

  ในหลายคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมักจะมีข้อมูลที่สำคัญมากที่ต้องเก็บร […]

โอเวอร์คล็อกแรม คือ

การโอเวอร์คล็อกนั้นเป็นการเพิ่มความเร็วของแรมให้เพิ่มากขึ้นช่วยให้การทำงานท […]