องค์ประกอบของข้อมูล (Data Organization)

download-151799_640

               ดังที่เราทราบว่าการทำงานของคอมพิวเตอร์และการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์นั้นจะใช้เลขฐานสองคือ 0 และ 1 ดังนั้นอะไรที่เห็นทั้งตัวอักษร  ตัวเลข  เกิดจากการประกอบกันของเลขฐานสองขึ้นมาทั้งสิ้นเลขฐานสองได้ถูกกำหนดเป็นภาษาของคอมพิวเตอร์  ข้อมูลของคอมพิวเตอร์จึงเป็นเลขฐานสองในแต่ละตัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดไปจนถึงไฟล์งานที่สามารถนำไปใช้งานเป็นข้อมูลสารสนเทศที่มนุษย์ต้องการใช้ได้ดังนั้นไฟล์ก็จะเริ่มต้นจากบิตคือ

– บิต (Bit) มีขนาดที่เล็กที่สุด  คือ 1 และ 0 ขนาด 1 ตัวเลขก็จะเท่ากับ 1 บิต
-ไบต์ (Byte) เป็นการรวมตัวของบิตประกอบกันเป็น 1 ตัวอักษรหรือตัวเลข  สัญลักษณ์ต่างๆ  โดยปกติจะเป็น 8 บิตรวมตัวกันเป็น 1 ไบต์
– ไอเท็ม (item) เป็นการรวมตัวของไบต์ที่เกิดขึ้นเอให้ได้ความหมายเป็นคำ  อย่างเช่น  ดำ  แดง  นวนิยาย  รถยนต์  เป็นต้น
– ฟิลล์ (field)  เป็นการรวมตัวของไอเท็มอีกทีหนึ่งเป็นความหมายที่ชัดเจนคือตั้งแต่ 1 คำขึ้นไป  เช่นชื่อมหาวิทยาลัย  ชื่อคน
– เรคอร์ด (record) เป็นการนำเอาฟิลล์ที่มีความสัมพันธ์กัน  อย่างเช่น  สี(แดง  ดำ  เหลือง)  ชื่อ(สมชาย  สมหญิง  ปรีชา) เป็นต้น
– ไฟล์ (file)  ก็คือนำเอากลุ่มของเรคร์อดนั้นมาอยู่ในที่แนวกันให้มีขนาดกลุ่มที่ใหญ่และเป็นข้อมูลที่ต้องการมากขึ้น  เช่นไฟล์รายการสินค้า  บัญชีรายรับรายจ่าย  เป็นต้น

 องค์ประกอบของข้อมูล

คุณภาพในการจัดเก็บข้อมูล
1. Access Time  จำนวนเวลาในการเข้าถึง  ยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดี
2.Storage Capacity  ความจุที่เกิดข้อมูล  หากความจุมากก็จะทำให้เก็บข้อมูลได้มาก
3. Security  ความปลอดภัยในการใช้งาน  ทั้งด้านการเข้าถึงที่ปลอดภัยและความทนทานในการเก็บรักษาข้อมูล  โดยไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาดูข้อมูลได้
4. Data Transfer Rate ความเร็วในการอ่านและการเขียนข้อมูล  จะต้องอาศัยความเร็วในการเข้าถึงด้วย
5. รูปแบบการเข้าถึงข้อมูล  โดยจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน  คือแบบลำดับและแบบสุ่ม

รูปแบบในการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูล
                1. การเข้าถึงแบบลำดับ เป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบเรียบลำดับอย่างต่อเนื่องโดยจะเรียงตั้งแต่เริ่มแรกลำดับไปจนถึงข้อมูลที่เราต้องการต้องใช้เวลานานเพราะไม่สามารถที่จะเข้าถึงในช่วงของข้อมูลที่ต้องการเฉพาะได้  ยกตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลของเทปจะเรียงลำดับข้อมูลของหน้าเทปก่อนหลัง  ไม่เหมาะสำหรับไฟล์ที่ต้องเรียกเก็บในระยะอันสั้น  แต่สื่อมีราคาถูกและมีอายุการใช้งานที่นานกว่า
           2.การจัดเก็บแบบสุ่ม การจัดเก็บแบบสุ่มจะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นแทรกโดยคอมพิวเตอร์เองจะมีการกำหนดค่าของแทรคในการจัดเก็บพื้นที่ หากมีการเรียกใช้งานจะมีการกำหนดรหัสของแทรคเอาไว้  จะสามารถที่จะเข้าถึงแทรคได้ทันที่จึงเรีดยกใช้งานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  ซึ้งสื่อบันทึกข้อมูลทั่วไปนิยมใช้แบบนี้  อย่างเช่น CD  DVD  ฮาร์ดดิสก์  สามารถเขาถึงได้อย่างรวดเร็วแล้ว  แต่การเข้าถึงและการเขียนโปรแกรมจะมีความซับซ้อนมากขึ้น
                  3.การจัดเก็บลำดับเชิงดัชนี  เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่รวมกันทั้งสองแบบคือทั้งแบบสุ่มและแบบลำดับ  จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก  และหลากหลายแต่สื่อบันทึกต้องรองรับทั้งสองแบบ  และยังต้องแบ่งพื้นที่ในการอ้างอิงถึงข้อมูลแต่ละที่ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*