Monthly Archives | กันยายน 2015

ระบบปฏิบัติการหรือ OS คืออะไร

                 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) หรือเรียกกันว่า OS เป็นส […]

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

         ซอฟต์แวร์ประยุกต์   เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเฉพาะด้านไม่ได้ควบคุมการ […]

กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์

การทำงานของคอมพิวเตอร์  จะมีกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มแรกไปจนจบ  โดยจะต้องอ […]

ซอฟต์แวร์และโปรแกรมคืออะไร

                คอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้เราเห็นเป็นอุปกรณ์หรือว […]

การหาจุดเสียหรือ Dead Pixel ของหน้าจอ

                     สำหรับหน้าจอ  LCD หรือ LED ที่เราใช้งานกันคอมพิวเตอร์ป […]

เทอร์มินัล(Terminal) คืออะไร

  เทอร์มินัล (Terminal) เป็นอุปกรณ์ในระบบคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ใน […]

การดูแลรักษาโน้ตบุ๊ค

  เนื่องจากโน้ตบุ๊คเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสามาร […]

อาชีพต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์

เมื่อในปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์มากมายจึงทำเกิดอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ขึ้น  ซึ่ […]

เกี่ยวกับแบตเตอรี่ มือถือ แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค

                สำหรับแบตเตอรี่มีความสำคัญมากในอุปกรณ์พกพาชนิดต่างๆ  เนื่อง […]