กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์

การทำงานของคอมพิวเตอร์  จะมีกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มแรกไปจนจบ  โดยจะต้องอาศัยอุปกรณ์ต่างๆในการทำงาน  โดยมีการแบ่งการทำงานอยู่ 4 ส่วนใหญ่ๆ  คือ

  1. หน่วยประมวลผลและหน่วยความจำหลัก
  2. หน่วยความจำสำรอง
  3. หน่วยรับข้อมูล
  4. หน่วยแสดงผล

 

2558-09-22 20_46_21-กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์

โดยทั้ง 4 หน่วยจะทำงานสัมพันธ์กันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงานที่ได้รับคำสั่งจากผู้ใช้งาน

  1. หน่วยรับข้อมูล จะทำหน้าที่ในการรับข้อมูลจากผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเป็นเรื่องแรก  จากสื่อต่างๆที่สามารถรับข้อมูลได้อย่างเช่น  ฮาร์ดดิสก์  เมาส์  คีย์บอร์ด  กล้อง  ไมค์โครโฟน  หรือเครื่องอ่านซีดี  จะนำเข้าสู่การประมวลผลของ  CPU
  2. หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจำหลัก ทั้งสองอย่างนั้นจะทำงานร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพที่ดีจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้  หน่วยประมวลผลกลางหรือที่เรียกว่า CPU (Central Processing Unit)  มีหน้าที่หลักในการประมวลผลคำสั่งต่างๆ  ทั้งหมดเลยก็ว่าได้  โดยมีหน่วยย่อยที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
  • หน่วยควบคุม (Control Unit)  ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานต่างใน  CPU  โดยควบคุมทั้งอุปกรณ์  ข้อมูลที่มาจากหน่วยรับข้อมูลและจัดแจงข้อมูลต่างๆในการประมวลผล
  • หน่วยคำนวณตรรกะ หรือ AUL  ทำหน้าที่เป็นหน่วยคำนวณและทำการเปรียบเทียบทางตรรกะยะ  ในทางคณิตศาสตร์  อย่างเช่นการบวก  ลบ  คูณ  หาร  การเปรียบเทียบ  มากกกว่า  น้อยกว่า เท่ากับ  ไม่เท่ากับ  จริง  เท็จ มีส่วนสำคัญในการประมวลผลมาก
  • รีจีสเตอร์ (Register) เป็นหน่วยพักข้อมูลในระหว่างที่การประมวลผลอยู่สามารถเก็บข้อมูลได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ทำงานไดรวดเร็ว  หากไม่เพียงพอต้องอาศัยความจำหลักแทน

 

2558-09-22 20_46_42-กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์

โดยปกติการติดต่อสื่อสารข้อมูลจะต้องใช้หน่วยความจำหลักในการเก็บข้อมูลที่จะประมวลผลไว้ชั่วคราวเท่านั้น  เมื่อดับเครื่องหรือรีสตาร์เครื่องหากไม่เพียงพอจะไปหาพื้นที่จากหน่วยความจำสำรองอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์  จะทำให้เครื่องทำงานช้า

3.หน่วยความจำสำรอง เป็นที่เก็บข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลทั้งระบบปฏิบัติการด้วย  โดยจะเป็นสื่อบันทึกชนิดต่างๆ  ถึงแม้หน่วยความจำสำรองจะมีความจุได้มากแต่ยังมีความช้าในการอ่านเขียนข้อมูล

4.หน่วยแสดงผล หลังจากที่หน่วยประมวลผลกลางได้ทำงานเสร็จแล้วจะนำผลที่ได้ไปยังหน่วยแสดงผลต่างๆ  ทั้ง  ภาพ  เสียง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*