ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

2558-09-23 12_34_05-

         ซอฟต์แวร์ประยุกต์   เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเฉพาะด้านไม่ได้ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยตรง  เนื่องจากเพียงแค่ซอฟต์แวร์ระบบไม่สามารถใช้งานการทำงานหลายด้านด้านผู้ใช้งานต้องใช้ซอฟต์แวร์ชนิดอื่นเข้าไปทำงานในการใช้เฉพาะด้านได้เต็มประสิทธิภาพอย่างเช่น  Microsoft Word  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการประมวลผลคำหรือทำงานพิมพ์งาน  หรืออย่าง Photoshop เป็นโปแกรมตกแต่งภาพที่สามารถทำให้รูปภาพมีความสวยงามหรืองานที่ต้องการได้

ประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์  สำหรับที่ใช้งานกันมีการบางปะเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์มีการแบ่งตามลักษณะการใช้งานและแบ่งตามกลุ่มที่ใช้งาน

แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

         1.พัฒนามาเพื่อใช้งานเฉพาะ  เป็นโปแกรมที่มีมีการพัฒนาเพื่อใช้ภายในองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ต้องการซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้เฉพาะทางในการทำงานของหน่วยงานตนเอง  ซึ่งไม่สามารถหาซอฟต์แวร์ที่ไหนหรือว่าหาได้แต่ไม่สามารถตรงตามความต้องการได้ทั้งหมด  โดยจะจ้างโปรแกรมเมอร์เข้ามาทำงานในบริษัทของตัวเองเพื่อพัฒนาได้ เพื่อเข้ามาแล้วก็จะเป็นพนังงานประจำบริษัททำหน้าที่พัฒนาโปรแกรมที่เราต้องการโดยเฉพาะ  ข้อดีคือสามารถพัฒนาได้ตรงตามความต้องการขององค์กร  ปรับปรุงและแก้ปัญหาได้ตลอดเวลาทำให้รวดเร็วแต่ต้องจ้างพนังงานเพิ่ม  สามารถที่จะให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นโปรแกรมเมอร์ให้ได้โดยเรียกว่า Outsource  นั้นเอง  โดยจะกำหนดรายละเอียดของการ  เวลา  และอัตราค่าจ้างเมื่อมีปัญหาหรือต้องการเพิ่มเติมจึงต้องเรียกมาเป็นรายครั้ง

            2.ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป  ทางทีมงานผู้พัฒนาจัดทำซอฟต์แวร์ขายโดยจะเป็นการใช้งานเฉพาะด้านได้อย่างเช่น  ระบบควบคุมสินค้า  การบัญชี  ทางการบริหาร  การออกแบบ  โดยจำหน่ายในราคาต่างๆ  จะมีรูปแบบหลายแพ็กเกตตามความต้องการใช้งานอย่างเช่น  เวอร์ชั่นนี้มีความสามารถเท่านั้นเท่านี้จะมีราคาต่างกัน  โดยปกติจะมีการขายตามช่องทางอินเตอร์เน็ต  สามารถเลือกการใช้งานตามใจชอบข้อดี  ซอฟต์แวร์แบบนี้จะมีราคาที่ถูกตามลักษณะการจำหน่ายเพราะว่าให้ลูกล้าหลายคนจึงสามารถขายได้หลายช่องทาง  สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพเนื่องจากมักจะมีผู้พัฒนาหลายคนร่วมกันและผ่านการทดสอบเป็นอย่างดีก่อนจำหน่ายลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้ทันที  มีความปลอดภัยที่สูง  แต่มีข้อเสียคือไม่มีความยืดหยุ่น  ขากคุณสมบัติที่จำเป็นได้หรือว่าได้คุณบัติอย่างอื่นมาโดยไม่จำเป็นต่องานของเรา

แบ่งตามกลุ่มการใช้งาน  โดยทั่วไปจะมีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่

  1. ใช้งานทางธุรกิจ กลุ่มประเภทที่ใช้งานทางธุรกิจโดยเฉพาะเป็นโปรแกรมที่ตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจและการบริหาร อย่างเช่น  โปแกรมทางด้านบัญชี  ให้สามารถคำนวณงานบัญชี  มีรูปแบบรายงานบัญชี  รวมถึงโปแกรมที่เสนอผลทางด้านธุรกิจอย่าง Power Point  เป็นโปรแกรมในทางธุรกิจที่เสนอผลงานและโครงสร้างต่างๆ
  2. ทางด้านกราฟฟิกและมัลติมีเดีย เป็นซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้งานทางด้านกราฟฟิกโดยเฉพาะ  ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อรูปภาพ  การปรับเสียง  ตัดต่อวีดีโอ  วาดภาพอินิเมชั่น การออกแบบโครงสร้างเช่น CAD/CAM
  3. ด้านการติดต่อสื่อสาร อย่างเช่นโปแกรมทางด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ตต่างๆ  โปแกรมแซท  หรือการพูดคุยผ่านระบบวีดีโอ  การส่งข้อทางภาพและเสียง  โดยการสื่อสารในระบบต่างๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*