ระบบปฏิบัติการหรือ OS คืออะไร

                 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) หรือเรียกกันว่า OS เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ระบบมีความสำคัญในการทำงานของคอมพิวเตอร์  โดยจะเริ่มทำงานตั้งแต่บูตเครื่องขึ้นมาหลังจากรอมได้ทำการจัดแจงอุปกรณ์แล้วก็พร้อมที่จะรับคำสั่งจากผู้ใช้งาน  เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในจัดการระบบก่อนพร้อมใช้งาน  ขณะการใช้งาน  และหลังจากใช้งานจนเครื่องดับ  สามารถจัดแจงการทำงานและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ทั้งหมดหากไม่รู้จักอุปกรณ์ชนิดใดก็จะทำการแจ้งเตือนเพื่อหาไดรเวอร์เพื่อรองรับการใช้งานต่อไป  นอกจากระบบปฏิบัติการนี้ยังรองรับการใช้งานโปรแกรมชนิดอื่นอย่างเช่นโปแกรมประยุกต์ต่างๆด้วย

ดังนั้นระบบปฏิบัติการคือ ซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการควบคุมคอมพิวเตอร์  และพร้อมทำตามคำสั่งของผู้ใช้งาน  โดยจะแสดงผลกับอุปกรณ์ชนิดต่างๆ  ที่ติดตั้งไว้และเชื่อมต่อ

ตัวอย่างระบบปฏิบัติการที่เราใช้งานกันอยู่  อย่างเช่น Windows 8  windows 10  ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการของ Microsoft  จะมี แมคอินทอส ของทาง Apple หรือระบบปฏิบัติการใช้งานแบบฟรีอย่าง  linux จากหลายค่ายเพราะมีผู้พัฒนาแยกย่อยมากมาย  อย่างเช่น  Cestos  Ubuntu  นอกจากในคอมพิวเตอร์แล้ว  ระบบปฏิบัติยังใช้กับอุปกรณ์พกพาเช่น  มือถือ  แท็บเล็ต  อย่าง iOS  Android  ที่ผู้ใช้มือถือคุ้นเคยกันดี

ส่วนต่างของระบบปฏิบัติการจะมีส่วนติดต่อการใช้งาน  เพื่อผู้ใช้สามารถที่จะสั่งงานได้สะดวกในระบบคอมพิวเตอร์  โดยจะมีส่วนประกอบหลัก  ยกตัวอย่างใน Windows 7

เดสด์ท็อป  เป็นหน้าต่างที่แสดงส่วนต่างๆที่ระบบได้ให้มาส  จะมีเมนูการใช้งาน  มีไอคอน  พื้นหลังสามารถเปลี่ยนภาพได้  เปรียบเสมือนโต๊ะทำงานในระบบคอมพิวเตอร์ในการวางอุปกรณ์ที่ใช้งานไว้

2558-09-21 23_47_25-

                ไอคอน  เป็นลักษณะรูปขนาดเล็กใช้โต้ตอบกับผู้ใช้งานจะมีรูปร่างที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องกับคำสั่งเฉพาะนั้นๆ  เพื่อง่ายต่อการจดจำการใช้งาน

2558-09-21 23_48_06-

                ไดอะล็อกบล็อกซ์   เป็นกล่องหน้าต่างของโปแกรมในการใช้งานและปรับแต่งส่วนต่างๆ

2558-09-21 23_48_56-Desktop

                ปุ่ม Contron  ใช้ในการควบคุมขนาดและการย่อ  ปิด  โปรแกรมหรือหน้าต่าง

2558-09-21 23_49_07-Windows Media Player

หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

เริ่มต้นเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์จนกระทั่งรอมทำงานตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมภายในต่างๆ  จากนั้นก็จะส่งต่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานโดยจะถูกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์  โดยจะทำการติดตั้งก่อนหน้าจากทางร้านหรือว่าทางผู้ผลิตหรือเราสามารถที่จะติดตั้งเอง  โดยระบบปฏิบัติการสามารถทำหน้าที่ได้ดังนี้

  • การจัดการไฟล์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรามีไฟล์ต่างๆมากมาย  ทั้งเกิดจากระบบปฏิบัติการเอง  โปรแกรมชนิดอื่น  หรือเกิดจากการใช้งานของเราเอง  ซึ่งมีไฟล์เป็นจำนวนมากไม่จัดจะยากต่อการคนหา  เหมือนหนังสือที่อยู่ตามชั้นหากเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบมีการจัดหมวดหมู่ที่ดีก็จะง่ายต่อการขึ้นหากกว่ากางไม่มีการจัดระเบียบ  โดยไฟล์เองก็จะมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่  ไดเรคทรอรี่  จะมีการระบุชื่อไฟล์  ไว้ในและที่  เมื่อต้องการแฟ้มข้อมูลเหล่านี้ก็จะนำออกมาใช้ได้  จะมีการจัดการเก็บไฟล์แบบลำดับ
  • การจัดการฮาร์ดแวร์ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว  ระบบปฏิบัติการจะทำการติดต่อสื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมด  และจะทำหน้าที่ควบคุมและทำงานเมื่อผู้ใช้งานสั่งระบบปฏิบัติการก็จะส่งให้อุปกรณ์ต่างๆทำงาน
  • ติดต่อกับผู้ใช้งาน ดังที่เมนุหรือว่าสิ่งๆต่างไว้สำหรับการโต้ตอบต่อผู้ใช้งานในเดสท์ท็อป  ในการติดต่อกับผู้ใช้งานสามารถที่จะติดต่อผ่านอักษรด้วยการพิมพ์คำสั่งอย่างเช่นระบบ DOS  Linux ที่ไม่ได้ทำการติดตั้งโหมดกราฟฟิก  หรือการใช้กราฟฟิก  อย่าง Windows ในยุคปัจจุบัน

รูปแบบการทำงานของระบบปฏิบัติการ  เนื่องจากระบบปฏิบัติการนั้นสามารถที่จะทำงานได้หลายรูปแบบและความสามารถที่หลากหลาย

  1. Single – User Processing เป็นระบบที่ใช้งานได้เพียงคนเดียวเท่านั้น  และใช้งานได้เพียงงานเดียว  ต้องให้คนใช้งานเสร็จและโปแกรมเสร็จก่อนค่อยใช้คนอื่นเข้ามาใช้งานได้  อย่างเช่นระบบ DOC
  2. Multiuser Processing เป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน  โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์การใช้งานเป็นหลังอย่างเช่นการเชื่อมต่อผ่านเทอร์มินัล  ส่วนมากจะเป็นระบบปฏิบัติการ Linux  Unix
  3. Single tasking  เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้ครั้งละ 1 โปแกรม  หากจะทำงานโปแกรมอื่นต้องรอให้โปรแกรมปัจจุบันเสร็จเสียก่อน
  4. Multitasking เป็นความสามารถที่สำคัญและมีประโยชน์ในการใช้งานมาก  โดยสามารถใช้งานโปรแกรมพร้อมกันได้หลายโปรแกรมจึงทำให้มีความสะดวกในการใช้งานได้หลายงานโดยไม่ต้องรอให้โปแกรมเสร็จก่อน  โดยใช้หน่วยความจำในการจัดการของแต่ละโปรแกรม  อย่างเช่น  เปิดเพลง  พิมพ์งานไปด้วย  โดยระบบปฏิบัติการจะทำงานร่วมกับโปรแกรมเหล่านั้นให้ทำงานอย่างเป็นระบบ  ปัจจุบันระบบปฏิบัติการสามารถรองรับการทำงานในรูปแบบ  Multitasking หมดแล้ว

ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ

Dos เป็นระบบต้นกำเนิดของระบบในตระกูล  Microsoft  ก่อนที่จะมี Windows ใช้กันอยู่ทุกวัน  Dos เป็นระบบที่ทางไมโครซอฟต์ที่มีผู้เป็นเจ้าของคือ  บิลล์  เกตส์  ได้ทำข้อตกลงกับทาง  IBM  เพื่อทำให้ DOS เป็นระบบปฏิบัติที่จำหน่ายพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์IBM  และต่อมีระบบ Dos  มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในช่วง ค.ศ. 1981- 1993  ต่อมาได้พัฒนาเป็น Windows 3.x

Unix  เป็นระบบปฏิบัติการเริ่มแรกที่ใช้งานแบบ Multiuser ได้มักนำไปใช้งานในคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่และต้องการความเสถียรที่สูง

Linux  เป็นระบบที่ถอดแบบมาจาก  Unix  หลักแล้วใช้งานงาน  Server ที่ต้องการความเสถียรภาพสูงสามารถใช้งานได้ตลอดและมีระบบที่นิยมใช้งานในคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่สำคัญหลายค่ายแจกสามารถนำไปติดตั้งได้ฟรี  และมีความปลอดภัยที่สูง

แมคอินทอช  เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผลิตจาก  Apple ที่เป็นระบบได้รับการพัฒนาในโหมดกราฟฟิกเป็นระบบแรก  จึงทำให้ตอบสนองต่อการใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*