อาชีพต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์

user-154199_640

เมื่อในปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์มากมายจึงทำเกิดอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ขึ้น  ซึ่งในแต่ละหน่วยงานนั้นจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายเพื่อเป็นฝ่ายหลักในหารทำงานหรือว่าจะเป้ฯฝ่ายสนับสนุนในหน่วยงานได้  เนื่องจากมีเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนในการทำงานทุกแผนกก็สงผลทำให้ต้องการนักคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ  เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน  ซึ่งนักคอมพิวเตอร์จะมีความชำนาญที่แตกต่างกันด้วยจึงต้องมีการแบ่งเป็นกลุ่ม  โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องใช้ความรู้ขั้นสูงในการปฏิบัติงาน  ซึ่งอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่มีในปัจจุบันมีดังนี้

 • ผู้บันทึกข้อมูล เป็นผู้ที่ต้องนำข้อมูลที่รวบรวมจากที่ต่างๆที่มีความจำเป็นต้องบันทึกเป็นข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ข้อมูลนั้นรวบรวมนำไปประมวลผล  โดยมักใช้คีย์บอร์ดเป็นหลัก
 • ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ที่ดูแลสภาพของคอมพิวเตอร์เนื่องจากมีคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานมีจำนวนมากดังนั้นจึงต้องมีผู้ดูแลรักษาและบำรุงเมื่อคอมพิวเตอร์ชำรุดให้สามารถใช้งานเน็ตได้ตลอดเวลา
 • บริการทางด้านเทคนิค เป็นผู้ที่ให้บริการทางด้านเทคนิคอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน  หรืออบรมเฉพาะกลุ่มเพราะว่าในหน่วยงานแต่ละฝ่ายอาจจะมีการใช้งานเฉพาะด้าน
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นคนที่ออกแบบตัดต่อ  ตกแต่งรูปภาพและงานทางด้านกราฟิกให้ตามต้องการตามหน่วยงานหรือว่ารับเป็นแบบฟรีแลนซ์
 • ผู้พัฒนาเว็บ เป็นผู้พัฒนาการจัดการระบบเว็บให้สามารถออนไลน์ได้ทั่วโลกและต้องมีความเชี่ยวชาญในการเขียวเว็บรวมถึงภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บด้วย
 • ผู้ดูแลเว็บ เป็นผู้ที่ดูแลการใช้งานเว็บ  และแก้ไขความผิดปกติของเว็บ รวมถึงการตอบปัญหาและแจ้งข่าวสารต่างๆ  ผ่านทางเว็บ
 • ผู้เขียนโปรแกรม หรือเรียกว่าโปรแกรมเมอร์นั่นเอง เป็นผู้ที่เขียนโปแกรมตามที่เจ้าของงานต้องการหรือจะพัฒนาจากโปแกรมเดิมให้มีความสามารถมากขึ้น  นอกจากนั้นยังเป็นผู้พิจาณาในการใช้งานโปแกรม
 • นักวิเคราะห์ระบบ เป็นผู้วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์โดยการให้ระบบคอมพิวเตอร์นั้นทำงานอย่างเป็นตามแผนงานและระบบการทำงานให้เข้ากันได้
 • ผู้จัดการฐานข้อมูล เป็นผู้จัดการโครงสร้างของฐานข้อมูล  แฟ้มข้อมูล  รวมถึงสิทธิการเข้าใช้งานฐานข้อมูล  วางแผนระบบข้อมูล การสำรองข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
 • ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้และเชื่อมต่อเครือข่ายให้มีความเสถียรมากที่สุด
 • ผู้วางระบบเครือข่าย เป็นผู้ออกแบบ  ระบบการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อการถ่ายโอนข้อมูลต่างๆ  การป้องกันผู้คนภายนอก  วางระบบเครือข่ายทั้งใช้สายและไร้สาย
 • นอกจากนั้นยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์ อย่างเช่นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์  ผู้จำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์  ผู้ผลิตซอฟต์แวร์เป็นต้น  และผู้สนับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆ
 • นักการตลาดอินเตอร์เน็ต เป็นผู้วางแผนการตลาดให้สามารถนำสินค้าออกสู่สายตาผู้คนมากที่สุด  อย่างเช่นการเจาะการตลาดทางอินเตอร์  SEO

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*