เกี่ยวกับแบตเตอรี่ มือถือ แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค

batteries-33406_640                สำหรับแบตเตอรี่มีความสำคัญมากในอุปกรณ์พกพาชนิดต่างๆ  เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเมื่อก่อนเราจะมีถ่านไฟฉายมาใช้ใน วิทยุ  เทป  เครื่องเล่นอื่นๆ แต่ในปัจจุบันเรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดพกพาชนิดอื่นเข้ามา  เราต้องมีการพัฒนาแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับการใช้งานในอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อใช้งานได้อย่างยาวนานสามารถนำมาปะจุใช้ใหม่  มีความคงทนต่อการใช้งานได้หลายครั้ง  มีน้ำหนักที่เราสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก  หากเราจะเลือกซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการพกพาแล้ว  การเลือกประเภทและขนาดความจุเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้การดูสเป็กอย่างอื่นเลย
               การทำงานของแบตเตอรี่  การทำงานโดยทั่วไปนั้นจะเก็บพลังงานไฟฟ้าและจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เมื่อหมดก็จะนำมาประจุใหม่โดยการใช้ไฟบ้านจะมีหม้อแปลงให้มีความดันเหมาะสม  หากมีความดันที่มากเกินไปจะทำให้เกิดระเบิดได้  ภายในแบตเตอรี่ประกอบด้วยแผ่นอิเล็กโทรด  โดยมีการแบ่งเป็นขั้วบวกใช้ Anode  ส่วนขั้วลบใช้  Cathode ทั้งสองขั้วจะมีแผ่นฉนวนป้องกันการลัดวงจร  แผ่นอิเล็กโทรดนี้จะมีการซ้อนกันหลายๆชั้น  จำนวนมากก็ยิ่งเก็บประจุไฟฟ้ามาก  เมื่อเอาแผ่นอิเล็กโทรด  รวมกันเรียกว่าเซลล์แบตเตอรี่  เช่นในโน๊ตบุ๊ค   จะมีระบบเป็นจำนวนเซลล์  เพราะใช้แบบเตอรรี่ก้อนใหญ่  จึงสามารถจุได้หลายเซลล์หากเป็นมือถือจะมีค่าเป็นปริมาณมิลลิแอมป์  มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ง่ายแต่จะออกแบบให้มีความจุไฟฟ้าให้เหมาะสมกับมือถือ  เมื่อเรานำไปใช้งานแผ่นอิเล็กโทรดจะแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างสองขั้ว

ประเภทแบตเตอรี่  โดยแบ่งตามวัสดุที่นำมาใช้ในตัวเซลล์แบตอรี่ที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ 2 ประเภท  ได้แก่

  • Lithium Ion เป็นแบตเตอรี่ชนิดเก่าแต่ยังมีการนำไปใช้อยู่ในหลายอุปกรณ์  ลักษณะเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบนมักไม่ค่อยมีลักษณะอย่างอื่น  มีแรงดันไฟฟ้าอยู่ 3.6 – 3.7 โวลต์  มีน้ำหนักที่มากและราคาที่ถูก  การใช้งานหนักตลอดเวลาจะมีความร้อน  ซึ่งหากเกิดความร้อนก็จะเป็นอันตรายในความเสี่ยงของการระเบิดและความเสื่อมที่ง่ายเพราะว่ามีอุณหภูมิสูง
  • Lithium Polymer  เป็นแบตเตอรี่ชนิดใหม่ใช้โพลิเมอร์เป็นแผ่นแบบไอออนที่เป็นสารเคมี  จึงทำให้มีขนาดที่เล็กมีน้ำหนักเบา  สามารถนำไปใช้ในอุปกรณ์พกพาที่ง่ายสามารถนำไปประกอบเป็นหลายรูปแบบ  ไม่มีความร้อนเกิดขึ้นจึงปลอดภัยสำหรับการเสี่ยงระเบิด  ในน้ำหนักที่เท่ากันโพลิเมอร์สามารถเก็บประจะไฟฟ้ามากว่าไอออน 15 – 20 %  สามารถนำไปใช้จนไฟหมดได้  มีราคาที่สูงกว่าด้วย

            แรงดันและขนาดความจุของแบตเตอรี่  โดยทั่วไปแล้วข้อควรทราบก่อนที่จะซื้อแบตเตอรี่นั้นก็คือความจุของแบตเตอรี่จะสามารถเก็บไฟได้มากน้อยแค่ไหน  รวมไปถึงขนาดแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์  โดยทั่วไปจะใช้ 3.6 -3.7 โวลต์  จะไม่ค่อยมีแรงดันขนาดอย่างอื่นขนาดความจุของกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นมิลลิแอมป์  ใช้สัญญาลักษณ์  mAH ยิ่งมีค่ามากก็ยิ่งมีความจุมากด้วยเช่นกัน  และพบว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่บางรายมีการระบุขนาดไม่ตรงอย่างเช่นแบตสำลองที่เราใช้กันอยู่  ทำให้แบตเตอรี่มีความจุที่น้อยและจ่ายไม่ไม่เต็มกำลัง  ก่อนซื้อควรตรวจสอบยี่ห้อให้ดีเสียก่อน
            ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่  อายุการใช้งานแบตเตอรี่นั้นขึ้นอยู่กับรอบการใช้งาน  ทั่วไปจะอยู่ที่ 500 – 600 รอบแต่พอถึง 300 รอบ  ความจุจะเริ่มลดลงที่ 80%  หลังจากนั้นความจุจะค่อยๆลดลงไปเรื่องซึ่งเราเรียกว่าแบตเริ่มเสื่อมนั้นเอง  เราจึงพบว่าใช้ไปนานแบตจะหมดเร็วขึ้นเพิ่มการชาร์จถี่ขึ้น  แต่แบตเตอรี่ส่วนใหญ่ในการใช้งานครั้งแรกจะประจุไฟได้น้อยเมื่อใช้ไปสักระยะเซลล์แบตเตอรี่จึงจะทำงานเต็มประสิทธิภาพ
              การคำนวณรอบการใช้งานแบตเตอรี่  โดยปกติแล้วจะมีการคำนวณจาก 0 -100% ต่อ 1 รอบเป้ฯค่านับ  โดยการนับจะใช้ค่า 0 – 100 ไม่ได้นับที่จำนวนครั้งในการชาร์จแต่จะนับปริมาณรวมอย่างเช่น  วันที่ 1 เราใช้ไป 20%  วันที่ 2 เราใช้ไป 40%  วันที่ 3 เราใช้ไป 40%  รวมทั้งหมด 3 วันก็จะครบ 1 รอบพอดีซึ่งแต่ละวันเราจะชาร์จทุกวันก็ตาม  นอกจากนั้นอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ  ระยะเวลาในการใช้งาน  พบว่าถึงแม้จะไม่ได้ใช้รอบตามที่ระยะเวลาที่กำหนด 1 – 2 ปี  แบตเตอรี่จะเสื่อมไม่ต่ำกว่า 50% หากแบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูงก็จะเสื่อมเร็วด้วยในกรณีที่ใช้งานแบตเตอรี่หนักจะทำให้เกิดความร้อนในแบบ Ion  ส่วนแบบ Polymer ไม่มีความร้อนจึงทำให้ลดปัจจัยการเสื่อมของแบตลดลง

ปกติแล้วการออกแบบแบตเตอรี่ต้องมีความสอดคล่องกันเช่น  มือถือจอใหญ่จะมีความจุที่มากกว่ามือถือที่จอเล็กเพราะต้องคำนึงถึงระยะเวลาการใช้พลังงานระหว่างวัน  โดยปกติเราสามารถใช้งานทั่วไปเล่นเน็ตถ่ายรูป  และอื่นๆ  จะอยู่ได้ประมาณ 8 – 9 ชั่วโมง  สำหรับโน๊ตบุ๊คจะอยู่ 3 – 4 ชั่วโมง  การใช้งานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นกันอย่างเช่นความสว่างของหน้าจอ  การใช้ 3G  การเล่นเกม  เป็นต้น

การดูแลรักษาแบตเตอรรี่ให้ยาวนาน

  • เลือกความจะที่มากนอกจากจะใช้ได้นานแล้วยังช่วยให้ระยะรอบการใช้งานด้วย
  • ไม่ควรใช้งานแบตเตอรี่หนักจนเกินไปจนเกิดความร้อนอย่างเช่นชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วย เพราะจะทำให้ทำงานหนักและเกิดความร้อน
  • ควรนำมาใช้งานหากไม่ได้เปิดเครื่องเป็นระยะ 1 สัปดาห์ต่อครั้ง
  • หลีกเลี่ยงการใช้งานจนแบตเตอรี่หมด 0%

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*