Archive | ทิปคอมพิวเตอร์

การหาจุดเสียหรือ Dead Pixel ของหน้าจอ

                     สำหรับหน้าจอ  LCD หรือ LED ที่เราใช้งานกันคอมพิวเตอร์ป […]

การดูแลรักษาโน้ตบุ๊ค

  เนื่องจากโน้ตบุ๊คเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสามาร […]

อาการของฮาร์ดดิสก์ใกล้พัง

                สำหรับอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่มีความเปราะบางไม่สามารถที่จะโดนกร […]

หลักการเลือกซื้อ Power Supply ที่ถูกต้อง

                อุปกรณ์ที่มีความสำหรับของคอมพิวเตอร์ที่ขาดไม่ได้เลยคือ  Pow […]

การเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คสำหรับการศึกษา

  หากเราเป็นนักเรียนหรือว่านักศึกษาที่มีความจำเป็นในการใช้โน๊ตบุ๊คที่ม […]

การอัพเกรดโน๊ตบุ๊ค

  การอัพเกรดถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะธรรมดานั้นอาจจะเป็นเรื่อง […]

วิธีการทำความสะอาดโน๊ตบุ๊ค

  โน๊ตบุ๊คเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดพกพาไปไหนมาไหนและหากเราใช้ไปนานอาจจะ […]

เคล็ดลับสำหรับเมาส์คอมพิวเตอร์

  เมาส์ที่เราใช้กับคอมพิวเตอร์นั้นมีประโยชน์ในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการ […]