องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

computer001-1

 

               สำหรับระบบคอมพิวเตอร์นั้นมีระบบและมีองค์ประกอบโดยพื้นฐานทั้งหมด 5 อย่าง  จึงจะสามารถที่จะทำงานได้  และทั้ง 5 อย่างนี้จะต้องทำงานร่วมกัน  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดียวกัน  โดยมีดังนี้
1. ฮาร์ดแวร์
2. ซอฟต์แวร์
3. ข้อมูล
3. การทำงาน
5. บุคคล
1.ฮาร์ดแวร์ 
(Hardware)  เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกัน  และสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท
1.1 อุปกรณ์นำเข้า 
(Input  Devices) เป็นอุปกรณ์สำหรับการนำเข้าข้อมูลและคำสั่งต่างๆ  อย่างเช่น  เมาส์  คีย์บอร์ด  กล้อง  ไมโครโฟน  เครื่องอ่าน CD/DVD เป็นต้นเพื่อรับข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลต่อไป
1.2 อุปกรณ์แสดงผล 
(Output  Devices) เป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลจากข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้ว  อย่างเช่นจอมอนิเตอร์  เครื่องพิมพ์  ลำโพงเป็นต้น
1.3 หน่วยความจำหลัก 
(Main Memory) เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลสำหรับชุดประมวลผลคำสั่ง  โดยจะทำงานร่วมกับหน่วยประมวลผลหลัก  นั่นคือ RAM และข้อมูลนั้นจะหายหากเราได้ทำการปิดเครื่องหรือว่ารีสตาร์เครื่อง  สำหรับ RAM นั้นสามารถที่จะอ่านเขียนได้ตลอดเวลา  และยังมีหน่วยความจำ ROM เป็นหน่วยความจำถาวร  เป็นหน่วยความจำที่อยู่ถาวรไม่สามารถลบได้และจะอ่านได้อย่างเดียวเท่านั้น  ซึ่ง ROM จะมีความจำน้อยกว่า RAM มากเพราะว่าใช้งานเฉพาะอย่างเท่านั้น อย่างเช่นโปแกรมไบออส
1.4 หน่วยประมวลผล 
(Central Processing Units) เป็นหน่วยประมวลผลที่สำคัญมากสำหรับคอมพิวเตอร์และทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ  ทำหน้าในการประมวลผลที่ได้รับจากอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งได้รับคำสั่งจากอุปกรณ์ Input แล้วส่งไปยังอุปกณ์ Output เพื่อทำการแสดงผล  บางทีอาจจะเรียกที่แตกต่างกับไปอย่างเช่น  ไมโครโปรเซสเซอร์ หรือ โปรเซสเซอร์ เป็นต้น
1.5 อุปกรณ์เก็บข้อมูล  เมื่อหน่วยความจำหลักนั้นไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้หมด  จึงจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลมาเสริม  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆ  ทั้งงาน  เอกสาร  ข้อมูลมัลติมีเดียต่างๆ  โปรแกรมชุดคำสั่งต่างๆ  และอุปกรณ์ชนิดนี้ได้รวมไปถึง 
CD DVD  แฟลชไดรฟ์ เพื่อสะดวกต่อการพกพาด้วย  หน่วยความจำชนิดนี้จะทำงานร่วมกับ RAM เพื่อนำเข้าข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลข้อมูลต่อไป

                2. ซอฟต์แวร์ (Softwere) หรือที่เราเรียกว่าโปแกรมนั้นเอง  โปรแกรมก็คือชุดคำสั่ง โดยจะถูกเขียนเป็นภาษาต่างๆ  เพื่อให้คอมพิวเตอร์นั้นได้ทำงานตามที่ได้รับคำสั่ง  ซึ่งภาษาเหล่านั้นตะถูกแปลงมาเป็นภาษาคอมพิวเตอร์อีกครั้ง  จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกครั้ง  โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ 
(System Software)  เป็นโปรแกรมที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด  มีความสำคัญมาก  ต้องมีทุกเครื่องหรือเราจะเรียกว่า OS ก็ได้  เป็นโปรแกรมหลักของเครื่อง ยกตัวอย่างที่เราใช้  อย่างเช่น windows, Linux จากค่ายต่างๆ  รวมไปถึงสมาร์ทโฟนต่าง ios Windows Phone เป็นต้น  ระบบนี้จะเป็นพื้นฐานก่อนที่จะให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทำงาน
2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(Application Software) เป็นโปแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะด้าน  และสามารถที่จะทำงานได้ตามที่ผู้เขียนต้องการ  อย่างเช่นโปแกรมสำเสร็จรูปต่างๆ  Microsoft Office โปแกรม  ตัดต่อรูป  โปแกรมด้านด้านการออกแบบต่างๆ เป็นต้นโดยสามารถที่จะใช้งานแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย

 

                3.ข้อมูล (Data) หมายถึงข้อมูลต่างๆ  ที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผลเป็นข้อเท็จจริงทั้งหลาย  จะเก็บอยู่ในเลขฐาน 2 เพื่อเรียกการใช้งานต่างๆ  ข้อมูล  ไม่ว่าจะเป็น  เสียง ภาพ และอื่นๆ เป็นต้น
4. การทำงาน 
(Procedures) เป็นขั้นตอนการทำงานของระบบว่าจะทำอย่างไร  มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร  จะทำข้อมูลที่ได้มานั้นจัดการหรือว่าสั่งการอย่างไร  ให้ได้ผลออกมา
  5. บุคคล
(People) สำหรับการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นจำเป็นต้องอาศัยบุคคลในการออกคำสั่งเพื่อให้ทำงาน  อย่างเช่น  คนป้อนข้อมูลผ่านคีย์บอร์ด  หรือว่าการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานในรูปแบบต่างๆ  ยังรวมไปถึง คนที่เขียนโปรแกรมในการออกแบบและพัฒนาโปแกรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*