มาตรฐานและระบบเสียง

               เสียงเป็นข้อมูลชนิดหนึ่งที่นำมาใช้งานด้านมัลติมีเดียต่างๆ ใน […]

องค์ประกอบของข้อมูล (Data Organization)

               ดังที่เราทราบว่าการทำงานของคอมพิวเตอร์และการเก็บข้อมูลของคอม […]

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร

            ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีความสามารถมากมายและนำไปประยุกต์ในการจำห […]

ลิขสิทธิ์(License) แบบ Retail และ OEM ของ Windows คืออะไร

                ในเรื่องของลิขสิทธิ์ที่กำลังพูดถึงนี้เป็นของโปรแกรมที่ใช้งา […]

ระบบ Android(แอนดรอยด์) คืออะไร

             Android  เป็นระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างโทรศัพท์มือ […]

อาการของฮาร์ดดิสก์ใกล้พัง

                สำหรับอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่มีความเปราะบางไม่สามารถที่จะโดนกร […]

โน้ตบุ๊คคืออะไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

                     โน้ตบุ๊ค(Notebook)  สำหรับโน้ตบุ๊คหลายคนคงรู้จักหรือมี […]

การพัฒนาเครือข่ายไร้สาย 1 – 4G เป็นอย่างไร

           เครือข่ายไร้สายของโลกเราได้ถูกพัฒนามากขึ้นและรวดเร็ว  ยังมีการพั […]

เทคโนโลยีบลูทูธ (Bluetooth) คืออะไร

                     Bluetooth (บูลทูธ) เป็นเทคโนโลยีที่ได้เข้ามามีบทบ […]

ISP หรือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตคืออะไร

หลังจากที่ได้มีแนวคิดการเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลต่างๆ  ไปทั่วโลก  จนได้ชื่อว่ […]

« Older posts Newer posts »